woensdag 14 oktober 2015

Leestip voor ouders/verzorgers!Als je als ouder te maken krijgt met de definitieve diagnose dyslexie bij je tienjarige kind dan schieten de vragen in een sneltreinvaart door je hoofd. Wat ga je doen, wat zijn de mogelijkheden en hoe zit het straks met de keuze voor een middelbare school en hoe garandeer je dat je kind lekker in haar vel blijft zitten? Aangezien ik toch in een permanente staat van lezen verkeer ga ik mezelf maar eens goed inlezen. Als eerste dit boek. Ik ben tenslotte nog een ware dummie op het gebied van dyslexie. Wordt vervolgd.

Dyslexie is de meest voorkomende leerstoornis. Onderzoek wijst uit dat bij ongeveer 4% van de Nederlandse bevolking, zo’n 600.000 mensen, sprake is van ernstige dyslexie. Hoewel het zo’n grote groep mensen betreft, wordt de leerstoornis vaak niet erkend en lastig gevonden. 

Met Dyslexie voor Dummies sta je er niet alleen voor! Deze vriendelijke gids is gericht op ouders en verzorgenden van kinderen met dyslexie en natuurlijk mensen en kinderen die zelf met dyslexie te maken hebben. Het boek laat zien hoe je dyslexie kunt herkennen en vertelt hoe je er van de jonge tot de volwassen leeftijd mee kunt omgaan. Bovendien helpt het ouders en verzorgenden om te beslissen wanneer een kind getest moet worden en biedt het handreikingen voor scholen en leerprogramma’s die speciaal gericht zijn op leerstoornissen. 

Ten slotte helpen de talloze oefeningen die het boek rijk is de lezer met dyslexie om zijn schrijf- en leesvaardigheden te verbeteren. 

Katrina Cochrane werkt voor Dyslexia Action, een Britse liefdadigheidsinstelling die actie onderneemt om het leven van mensen met dyslexie en analfabetisme te veranderen. Ze verzorgt cursussen voor het omgaan met dyslexie en onderwijst zowel kinderen als volwassenen met dyslexie. 

Tracey Wood is gespecialiseerd in de leesvaardigheid van kinderen en auteur van verscheidene Voor Dummies-boeken. Ze heeft een master onderwijskunde.

Bij dyslexie gaat lezen, spellen en ook zelf schrijven, gezien de leeftijd en het onderwijsniveau, veel te moeizaam, terwijl iemand wel een gemiddelde intelligentie heeft. Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de leesproblemen kunnen verklaren. Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingsproblemen voorkomen, maar deze komen ook los van elkaar voor.

Meer weten?  Steunpunt voor dyslexie

Geen opmerkingen: