maandag 12 oktober 2015

'Maalstroom' - Frode Granhus


Genre; thriller
Uitgever;  Q
ISBN;  9789021443041
Uitvoering;  paperback
Aantal pagina's; 368
Uitgave;  april 2013

In de golf van Scandinavische thrillers verscheen in 2013 “Maalstroom” van Frode Granhus. Het is het eerste deel van een beoogde serie waarin inspecteur Rino Carlsen de hoofdrol speelt.

Het verhaal begint in hoog tempo en al snel vinden de eerste misdadige gebeurtenissen plaats.
Op het Noorse eiland Landegode in de provincie Bodø ontdekken twee twaalfjarige jongens onder wie Joakim Carlsen (inderdaad: zoon van) een man in doodsnood. Kim Olaussen is in de branding van de ijskoude zee met zijn handen onder water vastgeketend aan een rotsblok. Door de interventie van de jongens wordt Kim op het nippertje gered. Niet lang daarvoren is in Bodø een man zeer ernstig verbrand na met zijn rechterarm te zijn vastgemaakt aan een straalkachel.

Te zelfder tijd wordt hoofdagent Niklas Hultin in Bergland geconfronteerd met andere even weerzinwekkende misdrijven. Bankmedewerkster Ellen Steen wordt gekleed in uitvergrote poppenkleren nagenoeg dood op het strand aangetroffen met eigenaardige verwondingen en Sara Halvorsen heeft dezelfde kwetsuren niet overleefd.

Beide politiemannen hebben een zware dobber aan het ontrafelen van de achtergronden van deze misdaden temeer omdat de bijna slachtoffers op Landegode geen nuttige informatie kunnen aanreiken, en op enig moment kruist hun pad. Vele meer of minder opmerkelijke figuren duiken op. Zo is daar De Wandelaar, wiens zusje Linea is verdwenen, de zich verdacht gedragende man Even Haarstad en de schoonvader Reinhard van Niklas Hultin.

In een cursief gedeelte wordt de opvallende geschiedenis van Andrea en Edmund beschreven die een ingrijpende invloed blijkt te hebben op andere karakters in het verhaal.

Ook het wel en wee van Karianne, de aan een ernstige nierziekte lijdende echtgenote van Niklas, speelt een grote rol in de plot. Deze plot is ragfijn opgezet en zet de lezer regelmatig op het verkeerde been. Het slot van “Maalstroom” is zeer spannend. Trekt de psychopaat aan het langste eind?

Granhus heeft –wat komt dat bij die Scandinaviërs toch veel voor, al is dat uiteraard ook aan de vertaler te danken!- een vlekkeloos en vlot taalgebruik. Er kwamen geen fouten aan het licht. Slechts éénmaal slaat de taalgevoelige lezer eventjes de schrik om het hart als er gesproken wordt van een “onproblematische genezing” waar “probleemloze” toch meer voor de hand zou hebben gelegen. De situatietekeningen zijn beeldend en de belangrijkste karakters in het verhaal worden fijnmazig in beeld gebracht. De auteur bezondigt zich niet aan gewrongen metaforen, integendeel. Zijn zinnen zijn goed opgebouwd, nooit te lang en bevatten louter heldere taal.

“Maalstroom” is een zeer lezenswaardig verhaal dat de lezer geen moment loslaat en vier stralende sterren verdient.

Charles Kuijpers - recensent DPB

Geen opmerkingen: