dinsdag 1 december 2015

Exit – Michiel Stroink


Genre: Roman
Uitgever: Meulenhoff Boekerij
ISBN:9789029089425
Uitvoering: Hardcover
Aantal pagina's: 248
Uitgave: oktober 2015

Dank aan de uitgever voor het beschikbaar stellen van het recensie exemplaar.

Voor mislukt schrijver Abel Schreuder is er maar één manier om aan zijn ambitieloze leven te ontsnappen en dat is: verdwalen. Na een bezoekje aan zijn demente oma in het bejaardenhuis laat hij het lot beslissen en reist via Hannover naar de schimmige ruïnefeesten van Berlijn. In deze zelfgeschapen doolhof ontmoet hij de femme fatale Eva, de backpackprofessional Jerry en vele andere verlorenen die hem helpen de weg kwijt te raken.
Ondertussen zoekt hij naar een verklaring voor zijn verdwaalzucht en begint hij te schrijven over zijn vader en zijn opa. Drie generaties mannen die ogenschijnlijk in vrijwel niks op elkaar lijken, maar onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Zijn reis wordt langzaam logischer, maar hoe kan het dan dat elke stap in de verte hem steeds dichter bij huis lijkt te brengen?

Abel woont samen met Lize, een vrouw van uitersten in letterlijke betekenis. Het is duidelijk dat hij het ermee gehad heeft, met alles eigenlijk wel. Treffend voor hun relatie en zijn desinteresse is deze zin: ‘Omdat ruzie maken een gezamenlijke activiteit is, liep ik gemoedelijk achter Lize aan.'

Na een bezoek aan zijn oma en een intens gesprek met een medebewoner van het bejaardenhuis, Opa Ruys, besluit hij ineens dat het klaar is met het leven zoals het nu is. Abel laat alles en iedereen los met slechts een boek op zak vertrekt hij, geen idee waarheen zijn beslissing hem zal brengen. Heel gemakkelijk en heel abrupt.

‘Niet achterom kijken en blijven lopen. De weg wijst zich vanzelf, zo simpel is het’.

Hij wil ‘verdwalen’, kijken waar het lot hem brengt want het leven heeft ‘m tot nu niet gebracht wat hij had gehoopt. De zoektocht van Abel naar zichzelf, want dat is het uiteindelijk, doet hem in de trein richting Duitsland terechtkomen. Hij ontmoet onderweg Nederlandse Eva en verliest zich tijdelijk in haar. Vervolgens neemt het verhaal je mee tot in Berlijn waar hij kennismaakt met mooie Sophie en daarmee ook de uitersten in de uitgaanswereld en zijn gasten. Abel heeft niets te verliezen in zijn optiek op dat moment en dus gaat hij volledig los. Hij maakt kennis met mensen en zaken die hij normaal gesproken nooit zou hebben ontdekt. Wat en vooral waar het hem uiteindelijk zal brengen zal moeten blijken.

Het verhaal is met momenten zowel luchtig als zwaarmoedig. Realistisch maar ook weer niet. Wat Abel meemaakt is op zich wel aannemelijk, een relatiecrisis en worstelen met je eigen ik. Maar sommige zaken zijn niet echt overtuigend. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze niet gebeuren in real life…….
Een man die zo vast zit in zijn relatie, werk, omgeving en zichzelf doet rare dingen. Een beetje als een kat in het nauw……  

De hoofdpersonage in dit boek is iemand van extremen. Staat overal en nergens voor open en is heel goed in het buitensluiten van alles en iedereen. Het verhaal bevat veel aan zelfspot, narcistische trekjes en heeft een behoorlijke snelheid. Het is niet altijd gemakkelijk om sympathie voor Abel op te brengen, hij neemt ook echt wel beslissingen die dat moeilijk maken. Uit puur egoïstische overwegingen doet hij de dingen die hij doet. 

Alles gaat full speed in Exit. Het is geen alledaags, gemakkelijk boek om te lezen. Het bevat veel uitersten aan emoties, zowel van de personages als voor de lezer. Daardoor blijft het ook wel even bij je hangen. De combinatie van humor en de ernst van het leven, het op zoek gaan naar jezelf, verdwalen in je leven, is mooi gevonden. Het doet ook wel wat biografisch aan.

'Oma’s krimpen als je ze te lang in de bejaardentrommel laat zitten.'

Ook een verbloemde noot van kritiek lees je geregeld tussen de regels door. Vooral ‘De pureerfabriek’, beter bekend als een verpleeg/bejaardentehuis, moet het ontgelden. Hij noemt het  “Een grote geestdodende en smakeloze mix op een bedje van gebrek aan respect.”  “Het handboek van het bejaardenhuis van bewaring” is een geniale titel die zich bij uitstek leent om in boekvorm uitgebracht te worden. omdat deze voor velen de kern zal raken m.b.t. een dergelijke instantie.

‘Exit’ is in delen opgesplitst en geeft een goede kijk op de generaties Schreuder. Al moet gezegd worden dat het stuk over vader Karel op een gegeven moment wel wat langdradig werd. Wel gaf het een goed beeld van Abel’s jeugd en de ‘foute’ beslissingen die hij in het nu neemt. Duidelijk is dat de mannen Schreuder keer op keer de mist ingaan t.a.v. hun zonen. Vooral het functioneren van Abel in het nu en de beslissingen die hij neemt zijn daardoor enigszins te begrijpen, al zijn ze niet altijd gerechtvaardigd. Het is vooral ik, ik en ik. En die ik zoekt een uitgang van alles, een 'Exit'.

De gekozen titel is op meerdere manieren te interpreteren. En dat wordt na het lezen van het verhaal ook duidelijk. Goed gekozen dus want het is een letterlijke weergave van het verhaal.

 3 sterren
Patrice - Team De Perfecte Buren


Geen opmerkingen: