zondag 14 februari 2016

'Advocaat van de vijand' - Geert-Jan Alexander Knoops


Genre: thriller
Uitgever: A.W. Bruna
ISBN: 9789022994924
Uitvoering: paperback
Aantal pagina's: 251
Uitgave:  2009

De bekende advocaat en hoogleraar internationaal strafrecht Geert-Jan Knoops publiceerde de nodige schrifturen over juridische vaktechniek. In 1998 promoveerde hij tot doctor in de rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Leiden en in 2004 behaalde hij een tweede doctorstitel aan de University of Ireland.
Daarna wist hij op wonderbaarlijke wijze ook nog tijd te vinden om –tot nu toe- drie boeken te schrijven die de kwalificatie “thriller” toebedeeld kregen van de uitgever.

“Advocaat van de vijand” verscheen in 2009. De Jemeniet Abu Salid zit zoals vele vermeende terroristen vast in de op Cuba gelegen Amerikaanse gevangenis Guantánamo Bay. Hij was de chauffeur van Osama Bin Laden en is in handen van de Amerikanen terecht gekomen. Zoals bekend zijn gevangenen in Guantánamo Bay vrijwel rechteloos. De beschuldigingen tegen hen zijn niet zelden vaag en zij moeten soms jarenlang op een waardig rechtsproces wachten. Ook gaan er geruchten over onmenselijke behandeling en marteling.
De advocaten Tom Emmerson en Matthew Baldwin nemen de verdediging van Salid op zich. Dat blijkt een intrigerende bezigheid. Aan alle kanten worden ernstige pogingen gedaan hun werk te dwarsbomen, en daarbij gaan instanties als het Amerikaanse leger, de aanklagers en de FBI niet bepaald kinderachtig te werk. Knoops beschrijft praktijken die het daglicht juridisch niet of nauwelijks kunnen verdragen. In het verhaal lijden ze op soms wonderbaarlijke wijze schipbreuk.

Het verhaal is een mengeling van fictie en werkelijkheid. Het is gebaseerd op de daadwerkelijk plaatsgevonden hebbende processen van en tegen Salim Ahmed Hamdan, een van de chauffeurs van Bin Laden.

Geert-Jan Knoops schrijft zoals hij spreekt. Zorgvuldig en foutloos formulerend en altijd zakelijk weet hij met beperkte emoties een voor juridisch geïnteresseerden boeiend epos te vertellen over een kwestie die in het internationale recht de gemoederen al jaren bezighoudt. De schrijfstijl is enigszins klinisch doch past goed bij het onderwerp van het boek. Knoops werd wel eens de Nederlandse John Grisham genoemd en dat schiep verwachtingen die niet waargemaakt worden. Ook de kwalificatie “legal thriller” is enigszins misplaatst. Vanuit een dergelijk verwachtingspatroon valt “Advocaat van de vijand” wellicht enigszins tegen want Knoops is geen groots verteller die sterk is in sfeerschilderingen en het uitdiepen van karakters. Maar het verhaal is zeker interessant voor de lezer die én enigszins geïnteresseerd en thuis is in juridische kwesties én bereid is een zakelijke toonzetting te aanvaarden. Het boek is geen thriller in de normale betekenis des woords en moet dan ook als zodanig worden benaderd. Het zal geen groot lezerspubliek trekken.

“Advocaat van de vijand” krijgt drie sterren.

Charles Kuijpers - Recensent De Perfecte Buren 


Geen opmerkingen: