vrijdag 26 februari 2016

'Verzwegen' - Kristina Ohlsson


Genre: thriller
Uitgever: The house of books
ISBN: 9789044331189
Uitvoering: gebonden hardcover
Aantal pagina’s: 366
Uitgave: 2011

Scandinavië bracht en brengt ons vele lezenswaardige thrillers. Moeiteloos kun je een fikse lijst met goede auteurs opstellen. En dat deed Greet Braem kortelings voor Hebban met een opsomming van eerste delen van thrillerseries uit Scandinavië. Op die lijst staat ook Kristina Ohlsson van wie inmiddels vijf thrillers in het Nederlands zijn vertaald.

Haar in 2011 verschenen tweede thriller “Verzwegen” opent met de quote “Nergens is een plek waar je zo veilig bent”. Die frase ziet op het zomerhuis van een familie. Daar vindt evenwel een gelukkig niet in detail beschreven verkrachting van een jonge vrouw plaats die de bedoelde zinsnede meteen loochent en de loop van het verhaal in niet onbelangrijke mate zal blijken te bepalen.
Inspecteur Alex Recht en rechercheur Fredrika Bergman worden geconfronteerd met enkele mogelijke misdrijven. Dominee Jakob Ahlbin die zich onder meer bezighield met de ogenschijnlijk menslievende opvang van immigranten, en zijn vrouw Marja worden dood gevonden in hun huis. Beiden zijn door het hoofd geschoten. Een ondertekende afscheidsbrief wekt de indruk dat de dominee zijn echtgenote heeft omgebracht en daarna de hand aan zichzelf heeft geslagen. Doch al snel is er twijfel.
Elders in Stockholm wordt de immigrant Yusef vermoedelijk opzettelijk doodgereden.  Niet lang daarna wordt een andere immigrant in een park vermoord.
Een volgende verhaallijn speelt zich af in Bangkok. Daar wordt een jonge vrouw op bizarre wijze van haar identiteit beroofd wat haar in een zeer lastig parket brengt. Haar situatie wordt op boeiende wijze in beeld gebracht.
De politie in Stockholm zoekt naar dwarsverbanden tussen deze gebeurtenissen. Het rechercheteam met naast Alex en Fredrika de interessante persoonlijkheden Peder Rydh en Joar Sahlin ontdekt dreigmails gericht aan Jakob Ahlbin. Ze zijn afkomstig van een obscure beweging met de naam Folkets Söner.
Een breed palet aan personen verschijnt in beeld. Zo zijn daar de ongure Tony Svensson, de psychiater Erik Sundelius, de dominee Ragnar Vinterman, de mysterieuze politieman Viggo Tuvesson en Ahlbins dochters Johanna en Karolina.
De ontknoping van het verhaal is zonder meer verrassend en geeft blijk van een ragfijne en originele plot.

Kristina Ohlsson heeft een zeer vlotte pen. Haar schrijfstijl is helder en direct, de zinnen zijn veelal kernachtig en van een aangename lengte en het woordgebruik is vlekkeloos. De schrijfster mijdt metaforen en dat doet weldadig aan. Er zijn heden ten dage teveel (thriller)schrijvers die het nodig vinden zich te onderscheiden door het gebruik van complexe of vergezochte beeldspraak.
De situatietekeningen zijn voldoende ontwikkeld en de belangrijkste personages zijn goed uitgediept. De privéwederwaardigheden van de politiemensen krijgen zonder overdrijving de nodige aandacht. Ook komen in het verhaal enkele belangrijke maatschappelijke thema’s aan bod.
De spanningsboog van het verhaal is na een indringende aanloop vrij laag. Lezers die van voortdurende hoogspanning houden, komen dan ook niet aan hun trekken. Doch het verhaal blijft voortdurend boeiend door de decorwisselingen en de niet zelden verrassende draaien die het verhaal af en toe neemt. De plot heeft enkele originele kenmerken.

“Verzwegen’ verdient vier sterren.

Charles Kuijpers - Recensent De Perfecte Buren 
Geen opmerkingen: