dinsdag 24 mei 2016

Auteurs bloggen......Arie de Ruiter


Grenzen


Eind dit jaar vindt er een grenscorrectie plaats tussen Nederland en België. Nee, schrikt u niet. Het stelt niet zoveel voor. Enkele kleine stukjes natuurgebied ten noorden van de Maas behoren tot België en ongeveer evenzo grote stukjes land ten zuiden van die rivier zijn van Nederland. Een praktisch ondoenlijke zaak voor het wettelijk gezag om er de orde te handhaven, want geen enkele diender voelt ervoor om de rivier over te steken om op een stukje land ter grootte van enkele voetbalvelden zijn ambt te gaan uitoefenen. En omdat Nederlandse politiemensen niet op Belgisch grondgebied mogen komen – en andersom – zijn deze kleine stukjes land uitstekende plaatsen om de wet te overtreden. Handel in verdovende middelen schijnt er welig te tieren. Ooit was de grens tussen ons land en de Zuiderburen langs de Maas getrokken, maar sinds die tijd is de loop ervan gewijzigd. Vandaar deze kromme situatie.

Grenzen… Ze zijn er in allerlei vormen en formaten. Vaak worden ze door de natuur gevormd, door middel van een zee of een gebergte. Zolang de mensheid bestaat zijn ze aanleiding geweest tot strijd. Mensen bakenen een terrein af en roepen het uit tot het hunne. Dat terrein wordt dus afgeschermd door grenzen. Vreemdelingen worden geacht daarbuiten te blijven, of het hooguit met toestemming van de bewoners te betreden. Maar hoezeer hebben mensen daar lak aan gehad. Grensoverschrijdingen, met als doel het nabijgelegen gebied aan het jouwe toe te voegen. Hele legers zijn er opgericht om zulks uit te voeren of te voorkomen. Oorlogen zijn er het gevolg van geweest. Zo was het vroeger en zo is het nu nog steeds.

Vandaag de dag worden we geconfronteerd met grensoverschrijdingen door mensen die zich binnen de grenzen van hun eigen terrein niet meer veilig voelen. Want de vijand blijkt zich niet buiten de grenzen van je gebied te bevinden, maar ook daarbinnen. En als je je daarbinnen niet meer veilig voelt, dan vertrek je. Je gaat de grens over op zoek naar een gebied waar je wel veilig bent. We zijn er getuigen van welke ten hemel schreiende gevolgen dat kan hebben. Maar ook dit is niet iets van deze eeuw. Altijd al zijn mensen op drift geweest, vaak onder de meest erbarmelijke omstandigheden.
Als auteur van historische romans kom ik er niet onder uit, om af en toe wat over grenzen te schrijven. Als voorbeeld noem ik “Koopman in de Gouden Eeuw”, dat zich afspeelt in te Tachtigjarige Oorlog. Een strijd die uiteindelijk ging om de vaststelling van de Nederlandse grenzen, en daar met name de Spanjaarden buiten te houden. Die oorlog was nog niet eens beslist - er stond nog geen grens werkelijk vast - of we gingen zélf op pad om andere grenzen te ontdekken en over te steken. Nieuw Amsterdam (het huidige New York), Nederlands Indië, Nieuw Holland (in het huidige Brazilië). Later kwam daar ook nog eens Kaap de Goede Hoop bij. Het bracht ons land grote welvaart, maar tegelijkertijd tekent het de zwarte randen, die onze Gouden Eeuw wel degelijk had.

Eén keer per jaar wordt de “maand van de geschiedenis” gehouden. Het thema voor 2016 is – u raadt het al – : grenzen. Verschillende organisaties brengen de geschiedenis onder de aandacht van de Nederlanders. Een evenement, dat mij natuurlijk uitermate boeit en dat ik graag bij een ieder aanbeveel. http://www.maandvandegeschiedenis.nl/

http://www.boekarie.nl/

Geen opmerkingen: