donderdag 30 maart 2017

Charles bekijkt het positief.


WIN-WINSITUATIE


Het jargon van de managementgoeroes kent vele fraaie vondsten. In de theorie van de marketing ontstond op enig moment het woord “win-winsituatie”. Het woord munt uit in duidelijkheid, de betekenis laat zich eenvoudig raden. Het gaat om het bereiken van een resultaat waarmee beide partijen voordeel bereiken.


Van Dale definieert het begrip als volgt: “situatie waarbij onderhandelingen, projecten e.d. voor alle betrokkenen een gunstige afloop hebben, winst opleveren.”
Op Wikipedia wordt gesteld dat een win-winsituatie in principe de bedoeling is van elke juridische overeenkomst en politieke overeenkomst.
Dat is een intrigerende en verregaande bewering. Niet zelden hebben partijen in een onderhandeling tegengestelde belangen en oogmerken. Als partijen tot overeenstemming komen, kan het gevoel dat sprake is van een win-winsituatie, niet altijd oprecht zijn. Het kan zijn dat voor het bereiken van een overeenkomst op onderdelen veel moet worden ingeleverd. Soms zoveel dat men niet het gevoel heeft een winnaar te zijn. Het te bereiken doel kan immers zó belangrijk zijn dat het slechts kon worden gerealiseerd ten koste van flinke offers. Maar goed, het blijft een kwestie van gevoel, en ook van relativeringsvermogen van betrokkenen.


Hoe zal dat gaan bij de onderhandelingen tussen VVD, CDA, D’66 en GroenLinks bij het onderzoeken van de mogelijkheid een kabinet te vormen? Is het denkbaar dat die onderhandelingen eindigen in een politieke overeenkomst die kan worden gezien als een win-winsituatie ?

De standpunten op sommige onderwerpen liggen bij deze politieke partijen mijlenver uiteen. Stel dat men toch komt tot de vorming van een vierpartijenkabinet. Hoe kan dan sprake zijn van een win-winsituatie ? Dat vergt nogal wat fantasie en creativiteit. Vooralsnog kan dat op niet veel andere argumenten zijn dan: hè, hè, we zitten (weer) op het pluche.

Afhankelijk van de politieke overtuiging van de lezer dezes zijn er vast nog wel andere redenen voor de slotsom dat er tóch sprake is van een win-winsituatie. Probeer die in elk geval te bedenken, het vinden ervan geeft een heerlijk positief gevoel, en dat is veel waard !

Charles Kuijpers

Geen opmerkingen: