donderdag 2 augustus 2018

'De dag die nooit komt' - Oliver RepsGenre: roman / young adult
Uitgever: Uitgeverij De Harmonie
ISBN: 9789463360388
Uitvoering: paperback
Aantal pagina's: 173
Uitgave: 13 april 2018

Dank aan Uitgeverij De Harmonie en Hebban voor dit recensie-exemplaar.

De cover valt meteen op door de kleurcontrasten. Een boom in warme herfstkleuren en de grote hele zon daarachter. De twee personen op de tak zouden kunnen staan voor de hoofdpersonages. Als je beter kijkt, zie je dat de afbeelding een pagina is uit een dagboek/schetsboek. Het is een cover die me opvalt en aanspreekt. Ik zou dit boek meteen oppakken in de boekhandel. Het is een vrij dun boek en dus ben ik extra geïntrigeerd. Kortere verhalen zijn naar mijn mening moeilijker om te schrijven en vaak voldoen ze niet aan de verwachting omdat ze niet volledig tot hun recht komen.

De schrijfstijl van dit boek heeft echter al meteen het tegenovergestelde effect. Het fascineert meteen, het leest vlot en de auteur weet je meteen vast te pakken én dat zo te houden. De opbouw van het verhaal is opvallend. De auteur schrijft staccato en in korte regels, het lijken overdenkingen in een chaotisch jong brein. De manier van vertellen, de ervaringen en het delen van gedachten zijn typerend voor een jongvolwassene. De verwijzingen naar films en muziek zijn tweeledig, ze maken enerzijds zaken duidelijk en anderzijds zijn ze onmiskenbaar een referentiekader voor hoofdpersoon Elias om dingen helder te krijgen. Een originele invalshoek én meteen ook een verduidelijking voor jou als lezer. Ik vond sommige verwijzingen van toegevoegde waarde en andere wat minder. Hoe dan ook zetten ze je meestal wel aan het denken, want er gebeurt nogal wat. Duidelijk is wel dat Elias niet zonder muziek en film kan en alles daardoor intenser beleeft. Ze lopen als een rode draad door zijn leven, dat zeker niet gemakkelijk is (je zou hem eenzaam kunnen noemen) en maken het draaglijker. Die verwijzingen naar film en muziek zijn een mooie toegevoegde waarde, zowel voor de inhoud als voor de loop van het verhaal maar zeker ook voor de karakterisering van de personages. Sommige muziekkeuzes waren wel grappig gezien Eliasleeftijd, opmerkelijk zelfs. Hij kwam daardoor over als een oudere ziel en ik sloot hem al snel in m'n hart. Duidelijk was meteen dat er donkere wolken boven zijn leven dreven.  De auteur brengt dat aspect overtuigend naar voren en maakt daarmee ook depressie onder jongeren bespreekbaar.

Elias vertelt over zichzelf, over zusje Evi en vriendin Polly. De band tussen broer en zus is heel hecht en wanneer Polly daar bij aansluit, gaat dat heel goed. De twee belangrijkste vrouwen voor Elias hebben samen een klik, een essentiële voorwaarde voor Elias om met Polly om te gaan. Je weet al snel dat er sprake is van een periode 'vóór' en een periode 'ná' iets. Gaandeweg krijg je steeds meer informatie over wat dat is en waarom dat zo'n weerslag heeft op het emotioneel welzijn van Elias en waarom hij reageert zoals hij doet. Zijn denken en doen in het nu wordt steeds zwaarder, mistroostig. Maar welke kant het uitgaat, weet je dan nog niet.

Gevoelsmatig beleeft Elias eerder een boze droom dan een werkelijkheid. Ondersteund door bepaalde dialogen en ook muziekkeuzes verzwaart het verhaal almaar. Toch was de plot behoorlijk verrassend. Die exacte invulling zag ik niet aankomen en ondanks dat ik het verdrietig vond was het ook heel mooi. Het doet recht aan de innige band tussen broer en zus en in dat opzicht is wat er gebeurt wel te begrijpen.

De auteur heeft een mooi, indrukwekkend en qua leeftijd kloppend verhaal geschreven. Het is schrijnend, mooi, oprecht, intens en heftig. Vanuit het perspectief als ouder was de beleving zelfs beangstigend.

Daarmee is De dag die nooit komt een overtuigend debuut dat voor alle leeftijden een welgemeende aanrader is. Het zou gezien de thematiek zelfs op boekenlijsten voor middelbare scholen mogen staan. Op subtiele wijze zou het taboedoorbrekend kunnen werken. In ieder geval kan het deuren openen naar een dialoog. 4 dikke sterren.

Patrice van Trigt - Team De Perfecte Buren


Geen opmerkingen: