maandag 13 januari 2020

Blogtour 'Het huis van de roos, Terra 7 boek 2 ' - Esther Wagenaar


Genre: sciencefiction
Uitgever: Celtica Publishing 
ISBN: 9789493158092 
Uitvoering: paperback 
Aantal pagina's: 352 
Uitgave: november 2019


Met dank aan Esther Wagenaar en Celtica Publishing voor het recensie-exemplaar.

Het verhaal
Samen met de verzetsstrijdster Bridget vertrekt Conrad met een luchtschip naar Lina, de hoofdstad van de Nards en de basis van het Noordelijk Verzet. Hij is blij dat hij eindelijk op zoek kan naar de aardse ruimtecapsule die in handen is van de vijandelijke Afranen. De technologie aan boord van die capsule zou de reeds technologisch geavanceerde Afranen een grotere voorsprong geven op de andere volken van Terra 7.

Bridget waarschuwde Conrad al dat de reis naar het Noordelijk Verzet zwaar zou zijn, maar onderweg blijkt deze nog moeilijker te verlopen dan ze van te voren hadden kunnen inschatten, ondanks alle voorbereidingen. Tijdens hun vlucht pikken ze via de scanner een ander voertuig op, een transportschip. Bridget adviseert om er weg te blijven, vaak worden transportschepen bewaakt door patrouilleschepen. Helaas worden ze ontdekt en aangevallen. Ternauwernood weten ze te ontsnappen, maar hun luchtschip is te beschadigd om mee verder te reizen en ze zijn na de aanval gedwongen om te voet verder te gaan. Ook het Afraanse schip is neergestort en er blijkt een overlevende te zijn: de Afraan Duncan. Hij blijkt een jonge edele te zijn uit het Huis van de Roos. Bridget en Conrad vervolgen met hun gevangene hun reis naar Lina. Onderweg leren ze Duncan beter kennen zelfs te vertrouwen. Door Duncan leert Conrad de Afraanse maatschappij beter kennen. Het blijkt dat Afraanse edelen Terax (Terra 7) als hun grondgebied zien en andere volken als hun slaven. De edelen zijn een elitegroep die zich hebben verenigd in de Edelenraad en hebben de macht in handen. De edelen zijn verdeeld over Huizen. Het ene Huis is machtiger dan het andere. De Huizen hebben allemaal Aardse namen, zoals het Huis van de Leeuw, het Huis van de Adelaar en het Huis van de Roos. Aan de leiding van de raad staat Falk, de officiële leider van de Afranen. Duncan heeft dermate veel vertrouwen in Bridget en vooral Duncan gekregen dat hij toegeeft het niet eens te zijn met de manier waarop de Afranen heersen, vooral aan Falk heeft hij een hekel, Duncan is van mening dat Falk de Afraanse samenleving in de afgrond stort. Als hij ook nog eens van Bridget en Conrad hoort over de vreselijke praktijken die Afranen uitvoeren tegenover andere volken, besluit hij dat hij het Verzet wil gaan helpen.

Conclusie 
De proloog bevat een gecodeerd bericht van Bertil, de leider van het Zuidelijke Verzet, aan Terry, de leider van het Noordelijk Verzet. Dit bericht vormt in feite een korte samenvatting van de gebeurtenissen uit het eerste deel Het groene kristal. Ook in het eerste hoofdstuk wordt via gedachten van Conrad teruggeblikt naar die gebeurtenissen. Op deze manier word je geheugen opgefrist hoe de zaken er voor staan.

De reis naar het Noordelijk Verzet is ongelooflijk spannend beschreven. De schrijfster laat hier zien over een enorme fantasie te beschikken. Er gebeuren veel onverwachte zaken en de spanning hield mij geboeid tijdens het lezen. Tijdens de reis blijkt ook hoe verschillend Conrad en Bridget van elkaar zijn, ze kijken allebei anders naar Bridgets wereld wat voor enkele problemen zorgt. Toch weten ze in de loop der tijd elkaar meer te vertrouwen naarmate ze elkaar beter leren kennen. Dit vertrouwen neemt toe als ze de Afraanse Duncan gevangen nemen. De reis naar Lina is nog lang en gedurende deze reis leren ze ook Duncan beter kennen. Hij is anders dan ze hadden verwacht, vooral Bridget is verrast. Ongemerkt beginnen de drie een band te vormen. De manier waarop Bridget, Duncan en Conrad elkaar leren vertrouwen is zeer goed en geloofwaardig beschreven. Esther Wagenaar laat goed zien hoe kortzichtig mensen kunnen worden door zowel vooroordelen als onwetendheid over de gebruiken en manier van leven van anderen, vooral als het vijanden zijn. Een vijand kan een abstract iets zijn, als je je vijand beter en persoonlijk leert kennen, blijken er niet eens zoveel verschillen te zijn.

De nieuwe personages zijn een toevoeging aan het verhaal. Mede door hen leer je zowel het leven van de bewoners van Terra 7 beter kennen maar kun je ook gebeurtenissen uit Het groene Kristal meer in context plaatsen. Er wordt zoveel meer duidelijk, vooral over de Afraanse samenleving en het belang van de Huizen. Ik vond dat in dit deel de personages beter waren uitgewerkt, je krijgt een goed beeld van hen. Ik was vooral erg onder de indruk van de stoere verzetsstrijdster Bridget, die zo haar geheimen heeft. En dan Falk, de leider van de Afranen, een uitermate charismatische man. Ik had gelijk een hekel aan hem, maar zag ook hoe goed hij was met het inpalmen van mensen, dit ging hem op zo een natuurlijke manier af, je zou er bijna respect voor krijgen.

Esther Wagenaar heeft met Het Huis van de Roos een spannend boek neergezet. Er zijn zoveel boeiende en intrigerende elementen in dit boek. Ik was in eerste instantie bang dat het tweede deel Het Huis van de Roos weinig terugblikken zou hebben naar het eerste deel, Het groene kristal, maar gelukkig was dit niet het geval. De tijdlijn van beide boeken valt grotendeels samen. De schrijfster verwijst regelmatig naar gebeurtenissen die in beide delen op hetzelfde moment plaatsvinden. Je krijgt hierdoor een goed beeld van het tijdsverloop en tevens van het leven op Terra 7 en de politieke kwesties die er spelen. Zo kom je in dit deel bijvoorbeeld te weten wat er is gebeurd met Redbod nadat in het eerste deel van de serie de capsule was neergestort. Ook krijg je een duidelijker beeld van wat het Verzet precies doet. En je leert de Afraanse maatschappij zeer goed kennen. Het Huis van de Roos is een absolute aanrader en zit nog beter in elkaar dan het eerste deel van de Terra 7 serie, alle details kloppen in dit verhaal. Je merkt dat Esther Wagenaar als schrijfster groeit.

Ik ben dan ook erg benieuwd naar het derde deel Het antiparadijs als de verhaallijnen (die elkaar dus nu al deels overlappen) samen komen. Ik geef Het Huis van de Roos graag 5 sterren.

Jeanine
Perfecte Buren

Lees HIER het 1e deel 'Het groene kristal, Terra 7 boek 1'


Geen opmerkingen: