woensdag 14 september 2016

'Haarlem Centraal' - Rob van Doorn

  
Genre: thriller
Uitgever: Ellessy Crime
ISBN: 9789086602476
Uitgave: paperback
Aantal pagina’s: 343
Verschijningsdatum: maart 2014


Als IJsbrand van de Wetering, de huismeester van het Haarlemse stadhuis, in de attractie Droomvlucht in de Efteling met een priem wordt vermoord, staat de lezer van “Haarlem Centraal “ van Rob van Doorn al op scherp.

Dit boek is het eerste deel van de inmiddels voltooide trilogie rond hoofdpersoon Frits Halen (de andere delen zijn “Onmenselijke mensen” en “Vunzige spelletjes”). Het verhaal heeft als kernthema de weerzinwekkende activiteiten van Al Qaida.

Bij de nieuwjaarsreceptie in het stadhuis van Haarlem vindt tijdens de toespraak van burgemeester Willem Verhagen een zelfmoordaanslag plaats waarbij vele doden en gewonden vallen. Nog erger wordt het als even later op het plein voor het stadhuis een ondergrondse explosie nog veel meer doden veroorzaakt. Ook hier is sprake van een zelfmoordactie.
Het gehele stadsbestuur –burgemeester, wethouders en gemeenteraadsleden- vindt de dood, met uitzondering van wethouder Frits Halen. Hij is vlak voor de aanslag weggeroepen omdat zijn echtgenote een ongeluk heeft gehad.

Er wordt een crisisteam gevormd waarin onder anderen de Commissaris van de Koning Kees Gratema, de politiecommissaris Joke Carelsen en de topvrouw van de AIVD Ingrid van Ostade zitting hebben.
Frits krijgt de bijna onmenselijke taak in deze omstandigheden als plaatsvervangend burgemeester met het crisisteam aan het werk te gaan om de gevolgen van de aanslagen en de onrust in de stad zo veel mogelijk te temperen. Ook het herstel van het zwaar gehavende stadscentrum is onderdeel van de taak. Hij doet dit met verve en een enorme inzet. Zijn secretaresse Fatimah al-Sadat speelt in de logistiek rond dit alles een belangrijke en betrouwbare rol. Het privéleven van Frits komt door de immense druk op zijn schouders en ook door andere ontwikkelingen onder zware druk te staan.

In de complementaire verhaallijn krijgt de lezer een onthullende inkijk in de werkwijze van de terroristische cel die de aanslag pleegt. Al snel krijgt het verhaal een internationaal karakter waarbij Afghanistan, Iran en de Verenigde Staten een rol spelen. De CIA en de FBI komen nadrukkelijk op het toneel. Boeiende en intrigerende gebeurtenissen houden de aandacht van de lezer voortdurend vast. De plot komt fraai tot ontwikkeling en krijgt een bijzonder einde waarin naast Frits onder meer ook de terrorist sjeik Shahram al-Kashim en CIA-hoofd David Lieuwes een opmerkelijke rol spelen.

“Haarlem Centraal” is de debuutthriller van Rob van Doorn. En wat voor een! De auteur heeft een mooie vloeiende schrijfstijl waarmee hij door het hanteren van werkwoorden in de tegenwoordige tijd op fraaie wijze een bijna filmisch beeld schept van de gebeurtenissen. Het taalgebruik is zonder meer goed en ook foutloos. Moeilijke woorden en gewrongen metaforen komen in het verhaal niet voor, heldere taal viert hoogtij.
De belangrijke personages zijn goed uitgewerkt waarbij zowel hun werk als hun privébesognes ruimschoots aan bod komen. Het verhaal is in niet onbetekenende mate gestoeld op non-fictie waar het terrorisme betreft. De aanslagen in Haarlem zijn uiteraard wel fictie en blijven dat hopelijk. Heden ten dage is de dreiging van internationaal terrorisme groot. Het verhaal over de aanslagen in Haarlem is waarlijk beangstigend in zijn beschrijving van wat allemaal mogelijk en uitvoerbaar is door kwaadwillenden. Het geeft ook een onthutsend beeld van de wijze waarop landen louter hun eigen hachje voor ogen hebben en belangen van bondgenoten soms verkwanselen.

Het boek is spannend en intrigerend, en de plot is mooi bedacht en ijzersterk opgebouwd. Mogelijk zal de lezer het gevoel krijgen dat de rol van president Obama iets te ver uitgesponnen en niet geheel realistisch is, maar dat past op zich wel in het verhaal.

“Haarlem Centraal” verdient vier krachtig stralende sterren.

Charles Kuijpers – recensent De Perfecte Buren

Geen opmerkingen: