vrijdag 3 februari 2017

‘Meesterdeal’ – Marlen Beek-Visser

 
Genre: thriller
Uitgever: Ellessy
ISBN: 9789086603121
Uitvoering: paperback
Aantal pagina's: 277
Uitgave: 2016 

Met dank aan Uitgeverij Ellessy voor het recensie-exemplaar

“Meesterdeal” is de tweede thriller van Marlen Beek-Visser. Zij is mede-oprichter van het schrijverscollectief “Moordwijven”.

Adam en Bo van Lierop vormen met hun zestienjarige dochter Eva een op het oog gelukkig gezin. Adam werkt als ICT-er, Bo heeft een vrijwilligersbaan bij de telefonische Relatiehulplijn en Eva zit op de middelbare school. Sinds enige tijd woont Yannick, het vriendje van Eva, vanwege thuisproblemen met Jeugdzorg bij hen in. Het geluk gaat barsten vertonen als Bo bij toeval en op moreel niet geheel verantwoorde wijze ontdekt dat Eva een verhouding heeft met haar 42-jarige klassenmentor op school.

Uitgerekend bij een feestje barst de bom. Eva reageert als een echt pubermeisje en vanaf dat moment is er (te) veel spanning in huis. Het gedrag van Adam verandert als een blad aan de boom, en Eva’s relatie met de licht ontvlambare Yannick loopt vast.

Bo heeft via haar werk een merkwaardig contact opgebouwd met een man die haar lijkt te kunnen helpen bij haar kruistocht tegen de leraar.
Heftige gebeurtenissen volgen elkaar in fors tempo op. Verrassende wendingen zijn daarbij niet van de lucht. In cursief gedrukte hoofdstukken worden de zielenroerselen van de verliefde leraar stukje bij beetje weergegeven. Aan het einde van het boek blijkt de plot toch weer net iets anders gecomponeerd te zijn dan de lezer denkt.

Marlen Beek-Visser heeft een vrij vlotte pen. In handzame korte hoofdstukken schrijft zij in toegankelijke taal zonder moeilijke woorden een vloeiend lopend verhaal. De lezer kan zonder noemenswaardige inspanning het verhaal goed volgen. Diverse malen zijn er aardig gevonden verrassingen in het verhaal, zij het dat er enkele nogal onwaarschijnlijke elementen zijn. Wel zijn incidenteel enkele enigszins gewrongen metaforen te lezen en ook enkele merkwaardige zinsneden. Maar dat mag de pret niet drukken.

Het verhaal houdt de aandacht van de lezer van begin tot eind vast, en dat is een verdienste van de schrijfster.
Het hoofdonderwerp van het verhaal is een vrij zwaar maatschappelijk thema, het taboe van een liefdesverhouding tussen leraar en leerling. Daarover wordt verschillend gedacht. Veelal overheerst de gedachte dat een zodanige relatie ontoelaatbaar is. In dit boek bezwijkt de leraar onder de verleidingen, en spint bovendien een web van leugens en bedrog rond het liefdespaar.
Het slotspel kent een mooi bedachte maar wel ongeloofwaardige wending.
Aan originaliteit geen gebrek, maar de werkelijkheidszin van de lezer wordt hier en daar wel op de proef gesteld. Af en toe getuigt de handelwijze van Bo van een grote naïviteit. Maar die kan wellicht verward worden met een tomeloze moederliefde.

“Meesterdeal” is gewoon een lekkere thriller, en krijgt drie sterren. En die staan voor een goed boek.   

Charles Kuijpers – recensent De Perfecte Buren

Geen opmerkingen: