zondag 31 december 2017

STERRETJES ZIEN BIJ DE STERREN


STERRETJES ZIEN BIJ DE STERREN


Sinds jaar en dag is het bij professionele recensenten vaste gewoonte sterren of ballen toe te kennen aan een film, een toneelstuk, een theatervoorstelling of een boek. Ook al jaren loopt er discussie over het nut van die sterren. Die duikt vooral op bij boekenfora, waar een zodanige massa boeken wordt “gerecenseerd” dat niet alleen de sterren om je oren vliegen maar ook het beeld over het gerecenseerde boek soms drastisch wordt beïnvloed zo niet vervormd door het gebrek aan kennis over de betekenis van het aantal sterren.Een kort onderzoekje naar de kwalificaties die her en der gebruikt worden, geeft al een diffuus beeld dat bijdraagt aan de verwarring.
Het volgende staatje van de gebruikte betekenis geeft dat haarscherp aan:      NRC e.a.      V-N Thrillergids            Bol                     Hebban

1 * zwak                  matig                       slecht                 slecht

2 * matig                 redelijk                    onvoldoende        matig

3 * goed                  goed                        gemiddeld           voldoende

4 * zeer goed           zeer goed                 goed                   goed

5 * buitengewoon     briljant                     zeer goed            uitstekend


Het valt op dat Bol en Hebban vanaf drie sterren duidelijk een andere schaal hanteren dan de kranten en de gids. Naar de reden(en) daarvan kunnen we slechts gissen. Wellicht is hun commerciële belang een factor van betekenis. Hun sterrenschaal leidt ertoe dat er gemiddeld méér sterren worden uitgedeeld, óók in recensies die op zich goed gefundeerd zijn. En dat staat natuurlijk leuk …
Helaas schept het veel verwarring in lezersland.

Volgens mededeling van de zijde van de Volkskrant gebruiken alle zichzelf respecterende kranten de betekenissen zoals aangegeven bij de kolom NRC e.a..
Het zou goed zijn als Bol en Hebban dat ook zouden doen. Maar ja …

Misschien willen zij wel dat we letterlijk sterretjes zien en in onze duizelingen meer boeken kopen.

O ja, DPB hanteert van meet af aan de schaal van NRC e.a..

Charles Kuijpers

Geen opmerkingen: