woensdag 25 april 2018

‘EMP-serie 2 - Een jaar later’ - William R. Forstchen


 
Genre: sciencefiction
Uitgever: Karakter Uitgevers B.V.
ISBN: 9789045213057
Uitvoering: paperback
Aantal pagina's: 320
Uitgave: december 2017

Met dank aan Karakter Uitgevers B.V. voor het recensie-exemplaar.

Het verhaal
Twee jaar na de aanval heeft Amerika een tijdelijke regering. Deze regering heeft een mobilisatie aangekondigd van een miljoen mannen en vrouwen voor het Amerikaanse Leger van Nationaal Herstel, ook wel het ‘LNH’ genoemd. Deze mobilisatie is in volle gang. De missie van dit leger: de veiligheid waarborgen in de gebieden in de VS waar nog altijd wetteloosheid heerst, het herstellen van de binnenlandse rust en het helpen van de wederopbouw. Indien noodzakelijk kan dit leger ook de Amerikaanse troepen langs de grenzen versterken om buitenlandse invasie verder tegen te gaan.

Elizabeth, de dochter van John Matherson, is opgeroepen voor deze dienstplicht. Ze krijgt een brief met de mededeling dat ze zich moet melden om te worden opgenomen in het Leger van Nationaal Herstel. Als ze wegblijft, zal ze worden vervolgd en gestraft. John Matherson is inmiddels dorpsbestuurder. Zijn dochter is niet de enige die is opgeroepen, in totaal gaat het om ruim 100 inwoners van Black Mountain. Op het moment dat de post voor deze mannen en vrouwen binnenkomt, ontstaat er enorme onrust. De oproep is een harde klap voor de gemeenschap. Juist degenen die zorgen voor de veiligheid, de opbouw en de productie van levensmiddelen worden opgeroepen. Het zijn net die bewoners die de gemeenschap niet kan missen. Het leven binnen de dorpsgrenzen is gelukkig gestabiliseerd, maar erbuiten is het gevaar op overvallen nog steeds erg groot. Het dorp heeft nog regelmatig last van rondtrekkende milities, die collectief bekendstaan als 'reivers', een oude Schots-Ierse term voor outlaws, en het hebben van verdediging is van cruciaal belang. John Matherson belooft de bewoners van Black Mountain om contact op te nemen met Dale Fredericks, de nieuwe bestuurder van Asheville, omdat hij het vermoeden heeft dat de brief met de oproep afkomstig is van zijn afdeling, aangezien Dale Fredericks gestuurd is door de federale regering.


Conclusie
De proloog begint met de woorden: 730 dagen sinds 'DE DAG'. Het is duidelijk dat de afgelopen twee jaar moeizaam zijn geweest en dat zaken die wij als normaal beschouwen nu iets uit een vroegere tijd zijn, bijvoorbeeld computers. Het personage John Matherson, geschiedenisprofessor, trekt de vergelijking met de burgeroorlog, zijn specialisme. Mensen doen hun best om te leven met de schaarse spullen die ze hebben, maar alles is vervallen. Er is sinds de eerste dag van de aanval geen beschikking meer over elektriciteit, de mensen in Black Mountain en in de rest van Amerika moeten creatief zijn en oude ambachten worden in ere hersteld. Op deze manier krijg je als lezer op een aangename manier nog een geschiedenisles mee. Net name het deel over Edison en Tesla vond ik interessant om te lezen.


William R. Forstchen weet goed de sfeer neer te zetten van het leven na de EMP, de elektromagnetische puls. Hij beschrijft gedetailleerd hoe de opbouw verloopt, hoe de mensen langzamerhand weer hun leven oppakken, ook al is dat nu anders dan vroeger. Zo is er de persoonlijke hygiëne: er is geen warm water en men moet spaarzaam zijn met de voorraden, waardoor het leven er groezeliger en armoediger uitziet en is dan voor de aanval. Een mooi voorbeeld daarvan staat op pagina 55: "Dat was ook de reden waarom John voor de Dag altijd hoofdschuddend had gereageerd als mensen iets al te enthousiast zeiden hoe heerlijk het moest zijn geweest om in de negentiende eeuw te leven. Ze hadden niet nagedacht over de medische wetenschap en hygiëne, en al helemaal niet over tandheelkunde."

Af en toe zijn er stukken waarin wordt terugverwezen naar deel één van de serie. Op deze manier wordt het geheugen van de lezer even opgefrist over de gebeurtenissen uit dat deel. Verder krijg je als lezer een diepere band met de personages die je al uit het eerste deel kent. Je leeft mee met de dagelijkse uitdagingen waar de personages mee te maken krijgen om een beter leven op te bouwen. De wereld is twee jaar na De Dag, zoals de Amerikanen de aanval noemen, keihard en gevaarlijk.

Het verhaal gaat niet alleen maar over de heropbouw. Er zijn spanningen tussen Black Water en de reivers. Deze outlaws zijn niet te onderschatten en vormen een groot gevaar. Ook de oproep voor het Amerikaanse Leger van Nationaal Herstel zorgt voor de nodige spanning. Vooral bij het politieke spel met de nieuwe federale regering spat met regelmaat de spanning en actie eraf. Net als in "Een seconde later" schuwt de schrijver niet om te schrijven over de gruwelijkheden door menselijk handelen wanneer het laagje beschaving is verdwenen. Een enkele scène was dermate emotioneel dat ik een brok in mijn keel kreeg. Door de afwisseling tussen politiek, actie en emotie blijft het een boeiend verhaal om te lezen en weet de schrijver de aandacht van de lezer vast te houden. Vooral het laatste stuk van het boek is enorm spannend en de gebeurtenissen die elkaar razendsnel opvolgen laten je niet zomaar los. Het is een krankzinnige wereld geworden, waarin de kleine gemeenschap in Black Mountain onder leiding van John Matherson probeert een beschaafd leven op te bouwen met oprechte normen en waarden.

Er zijn af en toe radioberichten van BBC NEWS. Deze zijn interessant om te lezen, omdat je op die manier te weten komt hoe het er buiten de Verenigde Staten van Amerika voor staat. Verder vormen ze een belangrijk deel van de plot.

Het is het zeker waard om het voorwoord te lezen. De schrijver legt een aantal zaken uit van het eerst boek "Een seconde later". Het is erg leuk om te lezen dat de schrijver bepaalde dingen uit zijn eigen leven als inspiratie heeft gebruikt en dat sommige plaatsen, sommige personages en de universiteit hun echte naam hebben behouden in de boeken.

William R. Forstchen heeft met "Een jaar later" het niveau van het eerste deel van de EMP-serie weten te behouden. Ik kijk erg uit naar het derde deel van deze serie dat in juni zal verschijnen. Ik geef dit tweede deel uit de serie graag 4 sterren.

Jeanine Feunekes-Both - Recensente De Perfecte Buren
Geen opmerkingen: